Artikel 0

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

0570788104
  • local_shippingLevering binnen 3 werkdagen (rolluiken uitgezonderd)
  • refresh60 dagen herroepingsrecht
  • lock100% veilige aankoop
  • check_box2/10 jaar garantie

Annuleren en terugzenden van uw aankopen

 

Annuleren en terugzenden

U beschikt over een termijn van zestig (60) kalenderdagen om de verkoopovereenkomst zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn verstrijkt na zestig (60) dagen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of – indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd – zestig (60) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons middels een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen (zie onderstaande contactgegevens).

Voor het in aanmerking nemen van uw herroepingsrecht volstaat het dat u de mededeling omtrent het uitoefenen van uw herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en emailadres in te vullen]:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

Gevolgen van herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een ander type levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering) terug te betalen. Deze vergoeding gebeurt onverwijld en uiterlijk

veertien (14) dagen na de dag waarop wij de teruggezonden goederen ontvangen hebben, of
(indien eerder) veertien (14) dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de goederen teruggezonden heeft, of
indien geen goederen geleverd zijn, veertien (14) dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval wordt aan u vanwege deze terugbetaling een vergoeding berekend.

U dient de goederen onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van de verkoopovereenkomst heeft ingelicht, aan ons terug te zenden op onderstaand adres:

Altaterra Kft
c/o Dachser Netherlands B.V.
Attention: Logistic Warehouse
Handelsweg 2
2742 RD Waddinxveen

 De directe kosten van terugzending van de goederen worden door u gedragen. Wij adviseren u om de goederen met track & trace code te verzenden en het bewijs hiervan (bonnetje) Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies tijdens transport of niet-levering van de zending.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen wanneer dit het gevolg is van omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor controle van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.

 

Het bepalen van enige waardevermindering van de producten

Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zult u de producten inspecteren en behandelen (i) op zorgvuldige wijze en (ii) op dezelfde manier als u gewoonlijk in een winkel mag doen. Het behandelen en onderzoeken van de producten dat verder gaat dan dat, kan leiden tot een waardevermindering van de producten, die wij in mindering mogen brengen wanneer wij de betaling die wij van u hebben ontvangen terugbetalen. De eventuele waardevermindering zal per geval worden bepaald. U mag de doos openen en de stoffen, het materiaal en de kleuren van de producten op zorgvuldige wijze inspecteren, zolang het openen gebeurt zonder de doos te beschadigen. Als de doos is beschadigd, kunt u er van uitgaan dat de waarde van de producten zal zijn verminderd. Indien de producten eventueel zijn geïnstalleerd, kunt u er ook van uitgaan dat dit leidt tot een waardevermindering van de producten. Wij herinneren u er aan dat zolang de producten in uw bezit zijn en totdat zij aan ons worden teruggestuurd, u verantwoordelijk bent voor de producten en aansprakelijk bent voor eventuele schade aan de producten.

 

Toepasselijk recht en locatie

Overeenkomsten die via deze webwinkel zijn afgesloten, vallen onder de Hongaarse wetgeving en de Hongaarse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten die zijn afgesloten via deze webwinkel.