Artikel 0

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

0570788104
  • local_shippingLevering binnen 3 werkdagen (rolluiken uitgezonderd)
  • refresh60 dagen herroepingsrecht
  • lock100% veilige aankoop
  • check_box2/10 jaar garantie

Garantievoorwaarden Solstro webshop

Altaterra verstrekt 10 jaar garantie op alle vensters en gootstukproducten. De geldige garantievoorwaarden vindt u hieronder.

 

I. GARANTIEDEKKING

Altaterra verleent aan de eindgebruiker een garantie van 10 jaar op Altaterra dakvensters en een levenslange garantie op de externe geharde hagelbestendige ruit.
Altaterra verleent de eindgebruiker verder een garantie van twee jaar op  Altaterra rolgordijnen en zonwerende accessoires. De garantie heeft betrekking op de bovengenoemde producten die aan de eerste eindgebruiker zijn geleverd 2) na 1 november 2001.

II. BEGIN VAN DE GARANTIE

De garantieperiode begint als het nieuw geproduceerde product aan de eerste eindgebruiker wordt geleverd.

III. REIKWIJDTE VAN DE GARANTIE

De garantie dekt gebreken van het materiaal, de productie of de structurele fouten.
Altaterra OVERNEEMT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID BEHALVE DIE DOOR WETTELIJKE VERPLICHTINGEN IS VOORGESCHREVEN.

IV. SCHRIFTELIJKE KLACHT

Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie dient de eindgebruiker een schriftelijke klacht binnen de garantieperiode bij Altaterra in te dienen, binnen een maand nadat de eindgebruiker het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken.

V. TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS

Indien aldus overeengekomen, geeft de eindgebruiker het product terug en betaalt Altaterra het bedrag terug dat op het tijdstip van de klacht volgens de prijslijst geldig is.

VI. GEEN DEKKING

Deze garantie dekt het volgende niet: verkleuringen van niet zichtbare delen, kleurveranderingen en verbleking veroorzaakt door zon/condensatie/zure regen/zoutvlekken of andere condities met een corroderend of veranderend effect op het materiaal, verkleuringen of aantasting van het hout omdat het hout niet op zijn minst elke twee jaar opgeschuurd is en opnieuw in de lak gezet, knoesten in het hout, natuurlijke variaties in kleur van het hout, aluminium en staal en ook geringe onvolkomenheden, die het zicht niet beperken of andere, vergelijkbare factoren, onafhankelijk van het feit of deze al dan niet als gebreken kunnen worden bestempeld. Daarnaast dekt de garantie geen gebreken of schade die een direct of indirect gevolg zijn van: a) verkeerde installatie, d.w.z. installatie die volgt uit het feit dat men zich niet aan de installatiehandleiding heeft gehouden of (indien er geen instructies waren) blijk geven van slecht vakmanschap, b) installatie buiten de aanbevolen installatiegebieden, c) verkeerde bediening of misbruik, d) verwaarlozing van onderhoud als beschreven in de gebruiksaanwijzingen of (bij gebrek hieraan) verwaarlozing van gewoon onderhoud, e) gebruik van onverenigbare onderdelen of accessoires (bv. stroomvoorziening), f) transport of een andere vorm van behandeling, g) wijzigingen aan het product, h) overmacht, i) andere gebreken of schade die niet aan materiaal-, productie- of constructiefouten zijn toe te schrijven, met dien verstande dat de bovenstaande opsomming niet volledig is.

VII. OVERIGE

Behalve onderhavige garantie zijn de vigerende wettelijke voorschriften van toepassing. Als gevolg daarvan kan het zijn dat de rechten van de eindgebruiker beter zijn dan aangegeven in onderhavige garantie. De garantie is geen beperking van de rechten van de eindgebruiker ten opzichte van een handelaar, van wie de eindgebruiker het product gekocht heeft.

VIII. OPMERKINGEN – AANVULLENDE VERKLARINGEN VAN DE BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN

Opmerking 1.
„Eindgebruiker” is de natuurlijke of rechtspersoon die de eigenaar van het product is en het niet heeft verworven om het door te verkopen of het in de loop van een zakelijke overeenkomst te installeren.

Opmerking 2.
“Eerste eindgebruiker” is de eindgebruiker die als eerste het product van Altaterra, een handelaar of een andere natuurlijke of rechtspersoon die het product doorverkocht heeft of in de loop van een zakelijke overeenkomst geïnstalleerd heeft, verworven heeft.

Opmerking 3.
Men kan beroep doen op de garantie in het geval van een mankement overeenkomstig de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip van het begin van de garantieperiode. De oorzaak van het mankement moet tegelijkertijd overlegd worden.

Opmerking 4.
De garantie geldt niet voor afwijkingen tussen de normen die op het moment van aankoop geldig zijn (inbegrepen de normen die de grondslag voor de CE-aanduiding vormen) en de tijdens de productie relevante (wettelijke) normen die tijdens de productie van het product golden.

Opmerking 5.
Het is de taak van de eindgebruiker om te documenteren dat de garantieperiode niet verlopen is.